Monitorovací systém vozidiel a kontrola mýta

„Ponúkame Vám komplexný monitoring Vášho vozového parku.

Samostatné riešenia zabezpečujú dispečerské riadenie prevádzky, neustály dohľad a kontrolu nad vozidlami.

Umožňujú používanie monitorovacieho systému pracovníkom, ktorí sa zaoberajú správou vozového parku, na rôznych úrovniach spoločnosti. Sme pripravení riešenia kedykoľvek prispôsobiť individuálnym potrebám užívateľov. ( napr.: Monitorovanie teploty v ložnej časti vozidla - chladiarenské vozy, automatická tvorba knihy jázd a výkazu o prevádzke vozidla, sledovanie rýchlosti vozidiel a jazdy vozidla, možné meranie stavu a spotreby paliva a pod. ).

Zabezpečíme Vám riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú efektívne spravovať zdroje, plánovať výkony, optimalizovať procesy a eliminovať náklady. Poskytujú pre manažment firmy tie správne informácie pre operatívne i strategické rozhodnutia”.