Video prezentácia

AUTO – KLIMA Bratislava s.r.o. Sme pri Vás nielen pri prevoze potravín, liekov, krvi, pri záchrane životov, alebo pri prevoze sanitnými vozidlami , ale sme pri Vás aj na poslednej ceste s Vašimi najmilšími. Neustále sa snažíme priblížiť požiadavkám našich zákazníkov a to vo všetkých oblastiach špeciálnych prestavieb vozidiel, čoho dôkazom sú aj naše pohrebné prestavby na všetky typy úžitkových vozidiel. Ku každému vozidlu pristupujeme individuálne a môžeme povedať, že každé pohrebné vozidlo je jedinečné. Každá zákazka je riešená individuálne , na základe konzultácie požiadavky konkrétnej pohrebnej služby, preto práca na pohrebnom vozidle je pre nás výnimočná. Pri výrobe prestavby dbáme na to , aby pohrebné vozidlá dodali smútočnému obradu dôstojnosť a splnili požadovanú úroveň pri prevoze zosnulého. Preto by sme Vám chceli ponúknuť prestavbu pohrebného vozidla v našej spoločnosti , pod jednou strechou. Naša spoločnosť je priamym dodávateľom chladiarenských agregátov renomovaných značiek pre Slovenskú republiku a zároveň sme prvým výrobcom prestavieb na Slovensku s vlastnou vnútropodnikovou normou, so zavedeným systémom manažérstva kvality, všetky technologické zariadenia zodpovedajú schválenému typu a vyhotoveniu podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR. Samozrejmosťou je vyhotovenie prestavby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Pohrebné prestavby prešli svojim vývinom, podmienka na Slovensku, mať vybavené pohrebné vozidlo prepravným chladením a udržiavaním teploty +8°C si vyžaduje dodržiavanie určitých technologických a výrobných postupov, čím bola od začiatku naša práca sťažená voči firmám v zahraničí – či už je to Česko, Maďarsko, Poľsko, ktoré sa nemuseli a nemusia držať našej legislatívy. Napriek uvedenej skutočnosti, sa snažíme nájsť riešenia, ktoré budú spĺňať legislatívu v našej krajine a splnia aj očakávania Vás - pohrebnej služby.