Modely jednotiek ALEX s pohonom od motora vozidla

Strešné kondenzačné jednotky + výparníky
- Strešná kondenzačná jednotka – TRC-1000
+ výparníková časť s elektronickým ovládaním – TRE-1000

/možnosť výberu medzi kubickým a stojatým výparníkom/

- Strešná kondenzačná jednotka - TRC-2000
+ výparníková časť s elektronickým ovládaním – TRE-2000

- Strešná kondenzačná jednotka – TRC-3000
+ výparníková časť s elektronickým ovládaním – TRE-3000


obr.1 Strešná kondenzačná jednotka


Integrované kondenzačné jednotky

Kondenzačná jednotka integrovaná v podvozku vozidla – FC-450, FC-500, FC-950


obr.2 FC 500


<< naspäť