Vážené dámy a páni, milí spolupracovníci a zákazníci firmy AUTO – KLIMA Bratislava

Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril a oboznámil Vás s niektorými úspechmi našej spoločnosti, ktorá sa dostala do popredia v oblasti prepravného chladenia, mrazenia a klimatizácií, čoho dôkazom je získanie viacerých významných zákaziek, ale taktiež pozitívne ohlasy od našich verných a nových zákazníkov.

Naša spoločnosť oslavuje 16. výročie spolupráce s fy. ALEX ORIGINAL LTD. Engineering Co., ktorá neustále rozširuje rad svojich produktov, čo znamená aj pre nás rozšírenie ponúkaných produktov, čím môžeme maximálne uspokojiť potreby našich zákazníkov.


Za posledných pár rokov nám bolo udelených viac ocenení:

- Marec 2005 – ocenenie „Grand Prix Gastra 2005“ za chladiarenské vozidlo, t.j. za izotermickú izoláciu podľa noriem ATP a takisto za prepravné chladenie takisto s certifikátom ATP

- Rok 2005 – Ocenenie ministrom vnútra SR – Vladimírom Palkom

- Rok 2006 – Ocenenie ministrom vnútra SR – Róbertom Kaliňákom

- Rok 2009 - Ocenenie ministrom vnútra SR – Róbertom Kaliňákom

Aj v roku 2011 sme pre Vás pripravili súťaž, o skvelé ceny pre našich zákazníkov a to v podobe predvianočného zlosovania o značkové hodinky CITIZEN, značkové zapaľovače ZIPPO a praktické Hand-warmery.

Vozidlá s nekonvenčne namontovaným prepravným chladením spĺňajú najvyššie nároky na ekologický výrobok. Hodinky značky Citizen ako súťažné ceny v spolupráci so Citizen California a Goldtime s.r.o. sú výrobkom, ktoré tak isto prispievajú k ekológii tým, že nepoužívajú batérie.

Tieto súťažné ceny takto symbolizujú precíznosť našich zariadení, presnosť dodacích termínov, dynamickosť, pokrok a zvýrazňujú imidž súčasného moderného človeka.

Ocenením našej dlhodobej a kvalitnej práce v odbore bolo uzavretie zmluvy s importérom PEUGEOT pre SR v roku 2007, ktorou sme sa stali schváleným a odporúčaným dodávateľom v oblasti prestavieb vozidiel – chladiarenských, mraziarenských, čiastočných, pre špeciálne využitie a pod. V roku 2010 nám pribudla spolupráca s importérom FIAT pre SR a ČR a v roku 2011 sme uzatvorili zmluvy s importérom RENAULT pre SR aj ČR a importérom CITROEN pre SR. Pripravujeme spoluprácu aj s importérom FORD v ČR.

Zákon č. 725/2004 ponúka možnosť riešenia prestavby vozidla a jeho následného zápisu prestavby do TP v dvoch variantoch: individuálna prestavba alebo prestavba hromadná.

Naša firma ma najväčší počet schválených vozidiel ako hromadnú prestavbu ( kompletný zoznam na našich stránkach ) a týmto ponúka zákazníkom značnú úsporu času aj finančných prostriedkov. V prípade, keď firma nemá schválenú hromadnú prestavbu prestavovaného vozidla, zákazník musí napr. samostatne požiadať importéra značky vozidla o súhlas s prestavbou ( na každé vozidlo samostatne), požiadať obvodný úrad dopravy o povolenie a schválenie prestavby, vykonať veľkú STK vozidla. S týmto procesom individuálnej prestavby sú spojené aj už spomínané finančné náklady vo výške cca 531,10 €.

Naša spoločnosť má tiež schválenú prestavbu vozidla na chladiarenské resp. mraziarenské aj v prípade, ak je vozidlo určené na dostavbu – ma vystavený nedokončený, otvorený TP. V tomto prípade nie je nutné pred prestavbou vozidlo prihlásiť do evidencie, čo predstavuje pre zákazníka ďalšiu úsporu ako času tak aj financií.

Úspech v spolupráci s Peugeot Slovakia, Fiat v SR a ČR, Citroen v SR a Renault v SR a ČR znamená pre nás ocenenie našej dlhodobej a najmä kvalitnej práce v odbore a potvrdenie hodnôt na ktorých si AUTO – KLIMA Bratislava s.r.o. najviac zakladá : vysoká kvalita za prijateľnú cenu, spoľahlivosť, ústretovosť v spolupráci...

AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. dostala v septembri 2011 ocenenie za významný prínos pri realizácií projektov pre deti v náhradnej starostlivosti od Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
Nakoniec tohto krátkeho príhovoru by som sa rád poďakoval Vám, našim zákazníkom, ale aj dodávateľom a celému teamu pracovníkov firmy AUTO – KLIMA Bratislava, ktorí sa spoločne zaslúžili o náš úspech.  

 
Ing. Jedlička Zdenek
konateľ spoločnosti